På gång

Får och lamm i Ale

Öppen gård hos Åsa Wallin i Ale

Välkomna till vår gård i Ale! Här finns cirka 200 tackor av raserna Texel, Finull, Dorset och Suffolk. Under dagen kan ni hålla i gårdens lammungar och titta på vallhundsuppvisning. Det blir också försäljning av mat och fika.
1 maj kl 12.00-16.00
Ale byaväg 141, Luleå

Åsa Wallin
070-393 35 68 • asa.wallin@erinama.se

Mer info: ÖppenGård 1 maj