Lammlådor

Vi förmedlar lådor med lammkött från våra gårdar, i mån av tillgång, till er som anmäler ert intresse. Slaktsäsongen är under hösten, huvudsakligen i september och oktober månad. Förmedling sker i tur och ordning efter anmälningstidpunkt. Utlämning och betalning sker efter överenskommelse med den som säljer lammlådan.
Lammen är slaktade och styckade på Norrbottensgårdens slakteri i Luleå. Lådorna varierar i vikt beroende på lammens storlek.

Bokningen öppnar igen under sommaren 2019 inför nästkommande säsong.