Överkalix

Gården ligger i Lilla Edet 1,5 mil norr om Överkalix. Här har det bott människor
sedan stenåldern. Jag har en besättning Gotlandsfår som blir större för varje år.
Fåren betar på gamla ängar vid Ängesåns strand, där de också får sitt dricksvatten.
Baggarna har en egen ö ute i älven under sommaren.  Ängarna har tidigare varit
förbuskade, men är nu betade och vackra.
Lammen föds i april, släpps ut på bete i maj, betar under midnattsolen och slaktas på
hösten.
Jag klipper fåren 2 gånger om året, ullen använder jag till att karda, spinna och tova.
I vinter kommer jag att plocka fram vävstolen och väva av ullen .Det är mycket man
kan göra av lockarna i olika grå toner.
Skinnen bereds och  användas till inredning, babyskinn eller till att sy av.

/Désirée Cedering